Новини
19.04.2021 Европейската комисия одобри промяна в Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
С Решение № C(2020) 2778 final от 15.04.2021 г. Европейската комисия одобри версия 8.0 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР). Последните изменения предвиждат включването на 129,3 млн. лв. допълнителен ресурс за укрепване капацитета на здравната система в България за справяне с последиците от COVID-19 пандемията, както и за реакция при бъдещи кризисни ситуации. Финансирането се предоставя по линия на инструмента REACT-EU, чрез който се осигуряват допълнителни средства по структурните фондове за периода 2020 - 2022 г. за операции в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19. Бенефициент на средствата ще бъде Министерство на здравеопазването, което ще има възможност да кандидатства за финансиране в партньорство с общини или общински лечебни заведения.
Общо 105 болници се очаква да получат средства за изграждане на изолирани структури и за доставка на медицинско оборудване за лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19, включително апарати за подобряване на дишането, монитори за жизнени показатели, рентгенови мобилни устройства, ехографи, дефибрилатори, газово-кръвни анализатори и др. С допълнителния финансов ресурс по линия на инструмента REACT-EU ще могат да бъдат закупени също така тестове и консумативи за тестване на дарена кръв в центровете за трансфузионна хематология за диагностика на COVID-19, както и да бъде разширено производството на кръвна плазма в два трансфузионни центъра. Ще бъдат финансирани и мерки за електронно здравеопазване и телемедицина, включително осигуряване на устройства за електронен обмен на медицински документи, оборудване за общопрактикуващи лекари и лекари-специалисти за дистанционно наблюдение на пациентите в райони с неблагоприятни условия, оборудване за пациентите за дистанционно наблюдение, внедряване на системи за архив и пренос на образни изследвания и подпомагане на аптеките за успешно внедряване на електронни рецепти.

Документи:
•    Нова версия (8.0) на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, одобрена от ЕК на 15.04.2021 г.;
•    Решение на ЕК № C(2021) 2778 final от 15.04.2021 г. за одобрение на промени в ОПРР 2014-2020 с приложение към него.
Обратно към списъка с Новини