Архив новини
04.05.2020 Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 актуализира Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020, Инструкцията за бенефициенти по ОПРР 2014-2020 относно отчитане на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в ИСУН 2020 - част I и II и пакетът документи, свързани с изпълнение на договорите за предоставяне на БФП. Актуализацията е свързана с промяна на наръчника за управление и изпълнение на ОПРР 2014-2020.

 Повече информация може да намерите тук.

Обратно към списъка с Новини