Архив новини
13.04.2020 Актуализирани Указания на УО на ОПРР във връзка с обявеното извънредно положение в страната!

Във връзка с обнародвано изменение (изм. и доп. ДВ. бр.34 от 9 април 2020г.) на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г., Управляващият орган на Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 публикува изменени и допълнени Указания към бенефициентите на програмата. Настоящите указания отменят тези, публикувани на сайта на УО на ОПРР на 19.03.2020 г.


Целият текст на Указанията на УО на ОПРР, можете да прочетете тук
Обратно към списъка с Новини