Архив новини
02.12.2019 Публикуванa e Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2020 г.

Публикувана е Индикативната годишна работна програма /ИГРП/ за 2020 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

 

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. (ОПРР) публикува Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2020 г.

ИГРП за 2020 година се публикува в съответствие с чл.26, ал. 7 на ПМС 162/05.07.2016 г, доп. ДВ. бр.75 от 11 Септември 2018г. и е достъпна на интернет-сайта на програмата, в меню ОП „Региони в растеж“ 2014-2020”, подменю „Индикативни програми 2014-2020”.

Обратно към списъка с Новини