Архив новини
17.04.2019 ЕК одобри проект за морско пространствено планиране с водещ партньор МРРБ

Проектното предложение „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море България - Румъния" (MARSPLAN-BS-II) е одобрено за финансиране

Проектното предложение EASME/EMFF/2018/1.2.1.5/003 „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море България - Румъния" (MARSPLAN-BS-II), в което Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е водещ партньор, е одобрено за финансиране от Европейската комисия. Съобщението, че проектното предложение е оценено с висок резултат е получено на 15 април 2019 г. с официално писмо от Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (EASME) към Европейската комисия.

Предстои подписване на Споразумение за безвъзмездна финансова помощ и Споразумение за партньорство. Одобрената финансова помощ за проекта възлиза на максимална стойност от 1 249 677 евро.

В проекта, освен МРРБ, ще вземат участие от българска страна „Национален център за териториално развитие“ ЕАД, „Център за брегови и морски изследвания“ от гр. Варна и Военноморското училище "Н.Й. Вапцаров" от гр. Варна. Наши партньори от румънска страна са Министерството на регионалното развитие и публичната администрация, ГЕОЕКОМАР, Института за морски изследвания "Григоре Антипа" и институт "Овидиус“ от гр. Констанца.

Главната цел на проекта е да подкрепи съгласуваното, междусекторно морско пространствено планиране в България и Румъния в рамките на Директива 2014/89/ЕС на Европейския съюз и да създаде дългосрочен механизъм за трансгранично сътрудничество по морското пространствено планиране (МПП) в Черноморския басейн. Също така, проектът цели оказване на помощ за изграждане на капацитет и подпомагане на компетентните органи в България и в Румъния за изпълнението на МПП, както и подпомагане на разработването на морските пространствени планове в България и в Румъния въз основа на резултатите от първия проект MARSPLAN-BS.

Основните дейности, които предстои да бъдат изпълнени по проекта, са свързани с разработване на Морски пространствен план с актуализиран ГИС модел и база данни, създаване на обща стратегия за управление на морските дейности в трансграничния регион, насърчаване на процеса на участие на заинтересованите страни и споделяне на добри практики от България и Румъния.

Проектът ще продължи до средата на 2021 г.

Обратно към списъка с Новини