Архив новини
07.01.2019 Изисквания за кандидатстване по фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за щетите от природните бедствия в периода 25-30 октомври 2017 г.
Във връзка с бедствието в периода 25-30 октомври 2017 г. в област Бургас са публикувани Изисквания за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” на Европейския съюз по Заявление, регистрирано под номер 2018BG16SPO001.

Община Камено и община Бургас пострадаха най-сериозно от бедствието в края месец октомври 2017 г. и като изпълнителни органи по схемата, имат възможност да подадат проектни предложения в срок до 31.01.2019 г.

Помощта, която отпусна Европейската комисия чрез Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за покриване на част от щетите, причинени от бедствието, е в размер на 4,4 млн. лв.


Обратно към списъка с Новини