Новини
08.08.2018 УО на ОПРР информира бенефициентите за необходимостта от регулярно подаване на искания за междинни плащания

Уважаеми бенефициенти,

С цел постигането на индивидуалните етапни цели на бенефициентите за верифицирани средства Ви напомняме, че е необходимо своевременно да бъдат подавани искания за междинно плащане. Това е необходимо, за да се постигне планираното изпълнение на заложените етапни цели по приоритетните оси на ОПРР 2014-2020 г. Исканията за междинно плащане следва да бъдат подавани в УО на ОПРР регулярно при наличие на разплатени средства по договорите с изпълнители на обществени поръчки.
Обратно към списъка с Новини