Архив новини
16.02.2018 Актуализирани принципни насоки за прилагане на разпоредбата на чл. 83, ал. 3 от Закона за Държавния бюджет на Р България за 2018 г.

Управляващият орган публикува актуализирани принципни насоки на Министерство на финансите съгласно прилагането на разпоредбата на чл.83, ал.3 от ЗДБРБ за 2018 г., относно намаляване на размера на задълженията на бенефициенти (общини) за наложени финансови корекции и/или за предоставени безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на плащания по проекти с наложени финансови корекции за програмен период 2007-2013 г. Приложимите насоки отменят насоките, публикувани и предоставени с писмо с изх. № 91-00-96 от 14.08.2017 г. на Министерството на финансите.

Обратно към списъка с Новини