Новини
08.02.2018 Анализ на нередностите в областта на обществените поръчки, установени от Управляващия орган по процедури, възлагани в изпълнение на ОПРР 2014-2020
Изготвеният Анализ на нередностите в обалстта на обществените поръчки отразява резултатите от проверките, извършени в рамките на осъществяван от Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. предварителен контрол преди верификация за законосъобразност на процедури по реда на Закона за обществените поръчки.

В Анализа са представени всички нарушения с финансово влияние, които Управляващият орган е констатирал. Представени са данни и изводи за установените типове нарушения, групирани в съответствие с етапите на обществената поръчка, а именно:

  • Нередности, свързани с подготовката и откриването на процедурите за възлагане на обществени поръчки;
  • Нередности, свързани с оценяване на получените оферти;

Анализът на нередностите е публикуван в меню: Обществени поръчки/ по ОПРР 2014-2020

Обратно към списъка с Новини