Архив новини
07.02.2018 До края на месец април 2018 г. ще бъдат обявени 3 нови процедури за кандидатстване по ОПРР 2014-2020
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на УО на ОПРР, г-жа Деница Николова, представи Напредъка по ОПРР 2014-2020 по време на 11-то заседание на Комитета за наблюдение на ОП "Региони в растеж" 2014-2020, проведено на 06.02.2018 г. в град София. Г-жа Николова обясни, че до момента са обявени общо 13 процедури за кандидатстване на стойност малко над 2,8 млрд. лева. Общо договорените средства по Програмата са 68%. В изпълнение са 447 проекта, като най-голям процент от тях заемат проектите за енергийна ефективност на публични сгради, следвани от проектите за жилищни сгради, за образователна инфраструктура, за градска среда, социална и пътна инфраструктура.

Предстои да бъдат обявени още 3 процедури по ОПРР 2014-2020 – за енергийна ефективност в периферните райони, за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания и за развитие на регионален туризъм. С това ресурсът на програмата ще бъде обявен на 100%, коментира г-жа Николова.

До края на годината се очаква да бъдат завършени 163 проекта за над 300 млн.лв., обясни зам.-министър Деница Николова.„Имаме видим напредък по програмата, като очакваме ускореният темп на изпълнение да продължи и през 2018 г. Тя отбеляза, че само за последните два месеца Управляващият орган е разплатил 150 млн. лв. по програмата. „Това е много важно и показва, че проектите се реализират и ще постигнат своята основна цел за принос в развитие на регионите, икономически растеж, разкриване на нови работни места и подобряване качеството на живот, тъй като европейските инвестиции допринасят за промяна във всички региони на страната“, коментира Николова.

Зам.-министър Николова допълни, че заседанието на Комитета за наблюдение се провежда в ключов момент в рамките на българското председателството на Съвета на ЕС, тъй като в следващите месеци предстои да се коментира и бъдещето на кохезионната политика след 2020 г. През месец май се очаква да бъде обявена и многогодишната финансова рамка на ЕК, спрямо която ще започне планиране и програмиране на политиките за развитие у нас след 2020 г. и новите регламенти за посоката на изпълнение на проекти. „В тази връзка МРРБ вече започна предхождащи мерки за плавно програмиране и успешен дебат за бъдещето на политиката след 2020 г. с промяна на статистическите региони на страната. Търсим модел, касаещ постигането на адекватно териториално разпределение на страната, допринасящ стратегически да определим нашите цели на регионално ниво и търсенето на финансиране след 2020 г., коментира тя. Целта е да се създадат силни и жизнени райони, които са по-добре географски обособени и разположени по основни оси на развитие, със силни, достъпни и притежаващи капацитет и възможности.

Г-жа Борислава Уудфорд, представител на Генерална дирекция „Градско и регионално развитие“ на Европейската комисия, отбеляза в словото си, че моментът е ключов за българското правителство и ЕК  по отношение на формирането на бъдещия бюджет и политиката на сближаване в ЕС след 2020 г. „Искам да ви похваля за позитивния тон и постигнатите резултати на програмата и да ви насърча да използвате всяка възможност да популяризирате и защитавате нашата политика и инструменти за инвестиции в градовете и регионите“, каза тя.  Борислава Уудфорд акцентира, че през тази годината елементите на финансовите инструменти трябва да станат оперативни, а Фондът на фондовете – функциониращ орган, който да докаже своята добавена стойност в системата.


Обратно към списъка с Новини