Новини
30.01.2018 Актуализирани са Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г.
Актуализирани са Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

Пакетът с документи, свързани с отчитане на разходи по искания за плащане, Инструкцията за бенефициенти по ОПРР 2014-2020 г. за отчитане на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в ИСУН 2020 - част I и II са публикувани в меню "Изпълнение на договори"/ под-меню "Указания за изпълнение на договори" .

Актуализацията на документите е свързана с промяна на Наръчника за управление и изпълнение на ОПРР 2014-2020 г., версия 7.


Обратно към списъка с Новини