Архив новини
17.01.2018 РАБОТНА СРЕЩА С МЕЖДИННИТЕ ЗВЕНА И БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

УВАЖАЕМИ БЕНЕФИЦИЕНТИ И ЧЛЕНОВЕ НА МЕЖДИННИ ЗВЕНА,

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. организира работна среща на 23.01.2018 г. в гр. София във връзка с изменените Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и актуализираните приложения към тях.

Работната среща ще се проведе от 9:00 часа в хотел „Рамада“, зала „Рубин“, гр. София.

В работната среща могат да се включат до 3-ма експерти от Община, като поне един от тях следва да е представител на Междинното звено.

 ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Моля да се регистрирате за участие до 12:00 часа на 19.01.2018 г. на следния линк: http://mercury-bg.com/oprr-23-01/


Обратно към списъка с Новини