Архив новини
06.01.2017 УО на ОПРР, публикува отговори на постъпили въпроси във връзка с изпълнението на договори за БФП по ОПРР 2014-2020 г.

В меню "Изпълнение на договори", под меню Указания за изпълнение на договори - Финансово управление, контрол и мониторинг, са публикувани отговори на въпроси във връзка с изпълнението на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020, получени до 23.12.2016 г.

Обратно към списъка с Новини