Новини
12.10.2015 Важно!!! Краен час (19:00 ч.) за подаване на инвестиционни програми, проектни предложения и бюджетни линии по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 чрез ИСУН 2020

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР), уведомява всички бенефициенти по програмата, че за да може да бъде оказано пълно съдействие на бенефициентите и с оглед минимизиране рисковете, свързани с евентуални сривове на ИСУН 2020, при процедури с определен краен срок (конкретна дата) за електронно кандидатстване чрез ИСУН 2020, инвестиционни програми, проектни предложения и бюджетни линии, могат да бъдат подавани до 19:00 ч. на съответния краен срок.

Определеният краен час важи и за всички вече обявени процедури за предоставяне на БФП по ОПРР 2014-2020 г.

Обратно към списъка с Новини