Новини
Европейската комисия одобри промяна в Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
19.04.2021 Европейската комисия одобри промяна в Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Допълнителни 129,3 млн. лв. по линия на инструмента REACT-EU се включват в програмата.
Обществено  обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията”
16.04.2021 Обществено обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията”
Срокът за предложения и коментари е до 17,30 ч. на 26.04.2021 г. (включително)
Публикувани са заповеди за определяне на Ръководител на Управляващия орган на ОПРР и Национален координатор на Фонд „Солидарност“ на ЕС за България
15.04.2021 Публикувани са заповеди за определяне на Ръководител на Управляващия орган на ОПРР и Национален координатор на Фонд „Солидарност“ на ЕС за България
Промяната трябва да бъде взета предвид при кореспонденцията с УО на ОПРР
Публикувани са заповеди за определяне на Ръководител на Управляващия орган на ОПРР и Национален координатор на Фонд „Солидарност“ на ЕС за България
15.04.2021 Публикувани са заповеди за определяне на Ръководител на Управляващия орган на ОПРР и Национален координатор на Фонд „Солидарност“ на ЕС за България
Промяната трябва да бъде взета предвид при кореспонденцията с УО на ОПРР
Публикувани са заповеди за определяне на Ръководител на Управляващия орган на ОПРР и Национален координатор на Фонд „Солидарност“ на ЕС за България
15.04.2021 Публикувани са заповеди за определяне на Ръководител на Управляващия орган на ОПРР и Национален координатор на Фонд „Солидарност“ на ЕС за България
Промяната трябва да бъде взета предвид при кореспонденцията с УО на ОПРР
С финансиране от ОПРР в Бургас ще бъде реставриран Етнографският музей и ще се изгради улица на занаятите
30.03.2021 С финансиране от ОПРР в Бургас ще бъде реставриран Етнографският музей и ще се изгради улица на занаятите
в който ще бъдат инвестирани 1.6 млн. лв.
Изменение на Решение РД-02-36-1134/31.07.2020 г. за предоставяне на БФП по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“
23.03.2021 Изменение на Решение РД-02-36-1134/31.07.2020 г. за предоставяне на БФП по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“
Допълване на списъка с резервните проектни предложения
Покана за участие в обществено обсъждане и обществени консултации на проекта на Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г.
17.03.2021 Покана за участие в обществено обсъждане и обществени консултации на проекта на Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г.
което ще се проведе дистанционно на 9 април 2021 г. от 11:00 часа, през приложението WebEx.
По ОПРР 2014-2020 ще бъдат осигурени допълнителни средства за укрепване на капацитета на здравната система за реакция при пандемия
10.03.2021 По ОПРР 2014-2020 ще бъдат осигурени допълнителни средства за укрепване на капацитета на здравната система за реакция при пандемия
Финансирането се предоставя по линия на инструмента REACT-EU
Публикувани са Инструкция за структуриране на Звената и Комитетите за подбор в общините по Приоритет 1
15.02.2021 Публикувани са Инструкция за структуриране на Звената и Комитетите за подбор в общините по Приоритет 1
и Указания за осигуряването на публичност към общините на ПРР 2021-2027. Документите са част от пакета за новия програмен период 2021-2027 г.
Архив на новините
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |