Новини
Управляващият орган изпрати Програма „Развитие на регионите“ за   одобрение от Европейската комисия
16.11.2022 Управляващият орган изпрати Програма „Развитие на регионите“ за одобрение от Европейската комисия
Финален вариант на ПРР 2021-2027 г. е изпратен за одобрение от ЕК
МРРБ стартира фотоконкурс на тема „ОПРР обновява и вдъхновява – покажи ни най-добрите обекти от твоя град“
10.11.2022 МРРБ стартира фотоконкурс на тема „ОПРР обновява и вдъхновява – покажи ни най-добрите обекти от твоя град“
Фотоконкурсът ще продължи до 6 декември 2022 г., включително
Покана към ЮЛНЦ за участие като наблюдатели с право на съвещателен глас в КН на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г.
04.11.2022 Покана към ЮЛНЦ за участие като наблюдатели с право на съвещателен глас в КН на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г.
УО на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. открива процедура за избор ЮЛНЦ да участват като наблюдатели в Комитет за наблюдение
Покана към ЮЛНЦ за общественополезна дейност за участие в КН на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027
02.11.2022 Покана към ЮЛНЦ за общественополезна дейност за участие в КН на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027
УО на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. открива процедура за избор ЮЛНЦ да участват в Комитет за наблюдение
Публикувани са Указания за възможността за индексация на договори по ОПРР 2014-2020
21.10.2022 Публикувани са Указания за възможността за индексация на договори по ОПРР 2014-2020
Документите са в рубрика "Изпълнение на договори" на www.bgregio.eu
В МРРБ се проведе обучение за споделяне на международен опит в областта на таксономията
14.10.2022 В МРРБ се проведе обучение за споделяне на международен опит в областта на таксономията
Обучителен семинар на тема EU TAXONOMY се проведе в периода 11-12 октомври 2022 г.
Бързо и устойчиво развиващ се Северен централен регион с млади хора и бъдеще
07.10.2022 Бързо и устойчиво развиващ се Северен централен регион с млади хора и бъдеще
Това е основната визия за развитие на СЦР в одобрената Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР)
Регионалният съвет за развитие на Югозападен регион одобри водещия документ, който ще напътства развитието му до 2027 г.
06.10.2022 Регионалният съвет за развитие на Югозападен регион одобри водещия документ, който ще напътства развитието му до 2027 г.
Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР) беше одобрена на онлайн заседанието, проведено на 04.10.2022 г.
С пълно единодушие членовете на Регионалния съвет за развитие на Южен централен регион одобриха основната рамка за развитието му до 2027 г.
29.09.2022 С пълно единодушие членовете на Регионалния съвет за развитие на Южен централен регион одобриха основната рамка за развитието му до 2027 г.
Това стана на онлайн заседание, проведено на 28.09.2022 г.
След активни дискусии и коментари Регионалният съвет за развитие 
одобри ИТСР на ЮИР
28.09.2022 След активни дискусии и коментари Регионалният съвет за развитие одобри ИТСР на ЮИР
Това стана на онлайн заседание, проведено на 27.09.2022 г.
Архив на новините
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |