Новини
Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.003 „Борба с COVID 19“
27.03.2020 Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.003 „Борба с COVID 19“
Крайният срок за подаване на проектно предложение е 19:00 часа на 03.04.2020 г.
МРРБ актуализира Методически указания за разработване на стратегически документи по Закона за регионалното развитие
26.03.2020 МРРБ актуализира Методически указания за разработване на стратегически документи по Закона за регионалното развитие
МРРБ актуализира Методически указания за разработване на стратегически документи по Закона за регионалното развитие
Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България”
25.03.2020 Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България”
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 19:00 часа на 29.05.2020 г.
Проектите на ИТСР за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г. са публикувани за обществено обсъждане
24.03.2020 Проектите на ИТСР за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г. са публикувани за обществено обсъждане
ИТРС са достъпни на официалната страница на МРРБ и www.strategy.bg.
Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.002 „Регионална здравна инфраструктура- 2
24.03.2020 Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.002 „Регионална здравна инфраструктура- 2
Крайният срок за подаване на проектното предложение е 19:00 часа на 29.05.2020 г.
Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони - 3”
20.03.2020 Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони - 3”
Срокът за кандидатстване по процедурата е удължен
Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
19.03.2020 Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
Срокът за кандидатстване по процедурата е удължен
Указания на УО на ОПРР във връзка с обявеното извънредно положение в страната!
19.03.2020 Указания на УО на ОПРР във връзка с обявеното извънредно положение в страната!
Указанията са в сила до приключване на извънредната ситуация
Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.003 ”Подкрепа за висшите училища в Република България”
12.03.2020 Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.003 ”Подкрепа за висшите училища в Република България”
С настоящото изменение се предвижда Тракийски университет – Стара Загора да бъде поканен да подадат проектно предложение с краен срок: 29 май 2020 г., 19:00 ч.
Изменение и допълнение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ
10.03.2020 Изменение и допълнение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ
Законови промени засягащи бенефициентите по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020
Архив на новините
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |