Новини
Важно!!! Краен час (19:00 ч.) за подаване на инвестиционни програми, проектни предложения и бюджетни линии по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 чрез ИСУН 2020
12.10.2015 Важно!!! Краен час (19:00 ч.) за подаване на инвестиционни програми, проектни предложения и бюджетни линии по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 чрез ИСУН 2020
УО на ОПРР 2014-2020 определя краен час за електронно кандидатстване по ОПРР 2014-2020
КН на ОПРР 2014-2020 одобри изменение на Индикативната годишна работна програма /ИГРП/ за 2015 г.
08.10.2015 КН на ОПРР 2014-2020 одобри изменение на Индикативната годишна работна програма /ИГРП/ за 2015 г.
Изменение на ИГРП за 2015 г. на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2015 г. беше одобрено на КН на 06.10.2015 г.
Архив на новините
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |