Новини
Над 2,1 млрд. лв. са одобрените за разплащане средства по ОП „Региони в растеж“ от началото на програмния период
03.11.2021 Над 2,1 млрд. лв. са одобрените за разплащане средства по ОП „Региони в растеж“ от началото на програмния период
Разплатени са над 7 млн. лв. в периода 1 – 3 ноември 2021 г.
Нов заместник-министър и Ръководител на Управляващия орган на ОПРР
22.10.2021 Нов заместник-министър и Ръководител на Управляващия орган на ОПРР
Oт 19.10.2021 г. г-жа Нина Стоименова е назначена за заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.
МРРБ предостави на Столична община безвъзмездна финансова помощ за обновяване на Театър „София“
17.09.2021 МРРБ предостави на Столична община безвъзмездна финансова помощ за обновяване на Театър „София“
Проектът е на обща стойност 9 770 197 лева, от които 5 500 000 лв. се предоставят като БФП по ОПРР 2014-2020 г.
Изменени са Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията”
23.07.2021 Изменени са Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията”
във връзка с удължаване на срока за кандидатстване по процедурата до 29 октомври 2021 г.
Заместник-министърът на МРРБ, г-жа Валентина Върбева, е определена за Ръководител на Управляващия орган на ОПРР
26.05.2021 Заместник-министърът на МРРБ, г-жа Валентина Върбева, е определена за Ръководител на Управляващия орган на ОПРР
съгласно Заповед № РД-02-14-470/ 26.05.2021 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство
Европейската комисия одобри промяна в Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
19.04.2021 Европейската комисия одобри промяна в Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Допълнителни 129,3 млн. лв. по линия на инструмента REACT-EU се включват в програмата.
С финансиране от ОПРР в Бургас ще бъде реставриран Етнографският музей и ще се изгради улица на занаятите
30.03.2021 С финансиране от ОПРР в Бургас ще бъде реставриран Етнографският музей и ще се изгради улица на занаятите
в който ще бъдат инвестирани 1.6 млн. лв.
Изменение на Решение РД-02-36-1134/31.07.2020 г. за предоставяне на БФП по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“
23.03.2021 Изменение на Решение РД-02-36-1134/31.07.2020 г. за предоставяне на БФП по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“
Допълване на списъка с резервните проектни предложения
Покана за участие в обществено обсъждане и обществени консултации на проекта на Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г.
17.03.2021 Покана за участие в обществено обсъждане и обществени консултации на проекта на Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г.
което ще се проведе дистанционно на 9 април 2021 г. от 11:00 часа, през приложението WebEx.
По ОПРР 2014-2020 ще бъдат осигурени допълнителни средства за укрепване на капацитета на здравната система за реакция при пандемия
10.03.2021 По ОПРР 2014-2020 ще бъдат осигурени допълнителни средства за укрепване на капацитета на здравната система за реакция при пандемия
Финансирането се предоставя по линия на инструмента REACT-EU
Архив на новините
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |