Новини
Актуална информация за подадени проектни предложения по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“
08.05.2020 Актуална информация за подадени проектни предложения по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“
На вниманието на потенциалните бенефициенти по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ по ОПРР
Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие"
27.04.2020 Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие"
с актуална информация към 27.04.2020 год.
Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“
31.03.2020 Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“
Намалява се общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“
МРРБ актуализира Методически указания за разработване на стратегически документи по Закона за регионалното развитие
26.03.2020 МРРБ актуализира Методически указания за разработване на стратегически документи по Закона за регионалното развитие
МРРБ актуализира Методически указания за разработване на стратегически документи по Закона за регионалното развитие
Проектите на ИТСР за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г. са публикувани за обществено обсъждане
24.03.2020 Проектите на ИТСР за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г. са публикувани за обществено обсъждане
ИТРС са достъпни на официалната страница на МРРБ и www.strategy.bg.
Актуална информация за сключени договори и подадени проектни предложения по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“
30.01.2020 Актуална информация за сключени договори и подадени проектни предложения по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“
по ПО6 „Регионален туризъм“ на ОПРР 2014-2020
Представяне на информация за установените от Одитния орган нередности при изпълнението на проверки на проекти
28.01.2020 Представяне на информация за установените от Одитния орган нередности при изпълнението на проверки на проекти
от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз"
УО на ОПРР в нов офис на адрес - гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 8 и ет. 9, считано от 19 декември 2019 година
04.12.2019 УО на ОПРР в нов офис на адрес - гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 8 и ет. 9, считано от 19 декември 2019 година
Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020, уведомява своите бенефициенти и партньори относно преместването на своята дейност в нов офис.
Покана до ЮЛНЦ за участие в тематичната работна група за разработване на новата оперативна програма за подкрепа на регионите
12.08.2019 Покана до ЮЛНЦ за участие в тематичната работна група за разработване на новата оперативна програма за подкрепа на регионите
Процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за участие в разработването на оперативна програма за подкрепа на регионите 2021-2027 г.
Публикувани са Указания за планиране на индикатора „Население, ползващо подобрените социални услуги” по ПО1
15.04.2019 Публикувани са Указания за планиране на индикатора „Население, ползващо подобрените социални услуги” по ПО1
УО разработи Указания за планиране на индикатора по инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“
Архив на новините
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |