Кандидатстване
Представянето на проекта, с който кандидатствате става чрез попълване на Формуляр за кандидатстване. Него може да намерите в страницата "Отворени" търгове.
 
Подробни указания за попълване на формата може да намерите в Насоките за кандидатстване. Те са включени в пакета с документи за кандидатстване.
 
Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност може да намерите тук.


Информация за отворените търгове по ОПРР в момента може да намерите тук.

Информация за предстоящите търгове по ОПРР може да намерите тук.

Информация за затворените търгове по ОПРР може да намерите тук.
 
Последна промяна: 04 Август 2011 г. 15:50