Резервни проектни предложения

Списъци на класираните проектни предложения,
които не могат да бъдат финансирани
поради изчерпване на финансовия ресурс по съответната схемаАктуализиран списък по схема BG161PO001/3.2-03/2012 "Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите ІІ"


Актуализиран списък по схема BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”


Списък по схема BG161PO001/1.1-04/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура на бюрата по труда, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”


Актуализиран списък по схема BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”

Актуализиран списък по схема BG161PO001/1.1-01/2007 "Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали"Актуализиран списък по схема BG161PO001/4.1-01/2007 "Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие"

Последна промяна: 20 Юни 2014 г. 17:48