Устойчиво развитие на туризма

ОБЯВЛЕНИЕ

АКТУАЛИЗИРАНО ОБЯВЛЕНИЕ

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., 
BG161РО001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции ”АКТУАЛИЗИРАНО ОБЯВЛЕНИЕ към 10.06.2011 г.

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.,
BG161РО001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”АКТУАЛИЗИРАНО ОБЯВЛЕНИЕ към 15.07.2011 г.

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
BG161РО001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”АКТУАЛИЗИРАНО ОБЯВЛЕНИЕ към 06.08.2012 г.

за възлагане на договори за предоставяне на безвъздмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.,
BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”ОБЯВЛЕНИЕ

за възлагане на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.,
BG161PO001/3.1-04/2011 „Реставрация и консервация на дворец "Евксиноград" и прилежащия му парк”
Операция 3.2 "Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите"

АКТУАЛИЗИРАНО ОБЯВЛЕНИЕ към 12.04.2013 г.


за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG161PO001/3.2-03/2012 "Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II"


АКТУАЛИЗИРАНО ОБЯВЛЕНИЕ


за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.,
BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”
  (14.11.2012 г.)


ОБЯВЛЕНИЕ

за възлагане на договори за предиставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.
BG161PO001/3.2-01/2010 „Подкрепа за организиране на събития с регионален и национален обхват и въздействие”Операция 3.3 "Национален туристически маркетинг"

ОБЯВЛЕНИЕ

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013,
BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване”
 (09.04.2012 г.)


ОБЯВЛЕНИЕ

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013,
BG161PO001/3.3-01/2008„Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт иподобряване на информационното обслужване”

ОБЯВЛЕНИЕ 

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, 
BG161PO001/3.3-01/2008„Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт иподобряване на информационното обслужване

Последна промяна: 16 Декември 2015 г. 13:39