Регионална и местна достъпност
Операция 2.1 Регионална и местна пътна инфраструктура

ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013,

BG161PO001/2.1-01/2007 ”Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”, сключен на 09.09.2015 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

за възлагане на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013,
BG161PO001/2.1-01/2007 ”Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”
, сключен на 08.09.2014 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

за възлагане на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013,
BG161PO001/2.1-01/2007 ”Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”
, сключен на 17.02.2014 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013,
BG161PO001/2.1-01/2007 ”Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”
, сключени на 21.10.2013 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013,

BG161PO001/2.1-01/2007 "Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища"


ОБЯВЛЕНИЕ

за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013,
BG161PO001/2.1-01/2007 ”Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”ОБЯВЛЕНИЕ
възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013,

BG161PO001/2.1-01/2007 ”Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”ОБЯВЛЕНИЕ 
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Регионално развитие 2007 - 2013 г.,
BG161PO001/2.1-01/2007 „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Регионално развитие 2007 - 2013 г.,
BG161PO001/2.1-01/2007  ”Подкрепа за  рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”


за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, BG161PO001/2.1-01/2007 ”Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”, сключени на 20.08.2013 г.


ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Регионално развитие 2007 - 2013 г.,
BG161PO001/2.1-02/2007„Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитацияи реконструкция на общинска пътна мрежа”


ОБЯВЛЕНИЕ 
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Регионално развитие 2007 - 2013 г., 
BG161PO001/2.1-02/2007„Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитацияи реконструкция на общинска пътна мрежа”


ОБЯВЛЕНИЕ 
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Регионално развитие 2007 - 2013 г., 


ОБЯВЛЕНИЕ 
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Регионално развитие 2007 - 2013 г.,
ОБЯВЛЕНИЕ
за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна  финансова помощ по Оперативна програма
 "Регионално развитие"  2007-2013,
BG161PO001/2.1.-02/2007”Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа”


Операция 2.2 Информационна и комуникационна мрежа

ОБЯВЛЕНИЕ

за възлагане на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013,
BG161PO001/2.2-01/2011 „Подкрепа за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”Операция 2.3 Достъп до устойчиви и ефективни енергийни ресурси

ОБЯВЛЕНИЕ
 
за възлагане на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., BG161PO001/2.3-01/2010 „Подготовка, проучвания и проектиране за изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия”

Последна промяна: 12 Септември 2015 г. 10:33